Idea konferencji

Kultura organizacyjna jest obecnie uznawana za jeden z najważniejszych czynników sukcesu firmy. Znacząco wspiera bowiem realizację strategii przedsiębiorstwa lub staje się trudną do pokonania barierą w tym procesie. Warto zatem przyjrzeć się, czym wyróżnia się kultura organizacyjna liderów rynku oraz poznać sprawdzone techniki i narzędzia umożliwiające kreowanie kultury organizacyjnej, która wyzwala zaangażowanie pracowników i przekłada się na mierzalny wzrost efektywności firmy.

PODCZAS TEJ SESJI:

 • dowiesz się, jak wpływać na kulturę organizacyjną i dlaczego menedżerowie tak często ponoszą na tym polu porażkę,
 • zyskasz wskazówki, które zabezpieczą Cię przed najczęstszymi pułapkami z tego obszaru,
 • poznasz najlepsze praktyki uwalniania zaangażowania w organizacji z wykorzystaniem sprawdzonych narzędzi diagnostycznych,
 • weźmiesz udział w symulacji, która pozwoli Ci zdefiniować swoje możliwości i rolę w modelowaniu kultury wspierającej realizację strategii Twojej firmy.

Problem

TWOJA FIRMA MA DOBRYCH MENEDŻERÓW I SENSOWNĄ STRATEGIĘ, ale coś blokuje jej potencjał. Tym czymś może być nieefektywna kultura organizacyjna…

Sukces firmy opiera się na efektywnym współdziałaniu wszystkich pracowników. Tylko w ten sposób możemy wygrywać. Wygrana zespołu wymaga z kolei koordynacji różnych działań i zachowań. Nie jest to jednak proste.

W każdej firmie istnieją 3 mechanizmy koordynacji. Są nimi:

Hierarchia organizacyjna – współczesne struktury stają się jednak coraz bardziej płaskie i coraz trudniej jest polegać na tym, że poszczególne szczeble hierarchii będą w stanie kaskadować w dół zadania, a informacje w górę.

Strategia – wspólne cele i KPI są ważne, ale zmieniające się rynki wymagają od firm zwinnej adaptacji do nowych warunków, dlatego strategia i cele muszą być elastyczne.

Kultura organizacyjna – koordynuje zachowania poprzez wartości i postawy. W szybko zmieniającym się świecie znacząco rośnie rola kultury organizacyjnej!

Jednym z przejawów nieefektywnej kultury jest małe zaangażowanie pracowników i ich niska orientacja na wyniki. W skrajnych przypadkach prowadzi to do znacznego osłabienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku

Rozwiązanie

Zadbaj o spójność kultury organizacyjnej swojej firmy z jej modelem biznesowym i pokonaj przeszkody na drodze do sukcesu!

Badania pokazują, że firmy, które świadomie kształtują kulturę organizacyjną bazującą na zaangażowaniu pracowników, osiągają nawet3 razy lepsze wyniki finansowe od konkurencji. Ale jak wypracować taką kulturę? Jakie zmiany należy przeprowadzić?

Punktem wyjścia powinno być zrozumienie, że nie ma jednego wzorca kultury organizacyjnej. Każda firma jest inna i musi budować własną kulturę. Kultura organizacyjna powinna być spójna ze strategią i modelem biznesowym firmy.

Wykorzystaj unikatowe metody i narzędzia Human Synergistics International, które pozwolą Ci precyzyjnie zmierzyć efektywność obecnej kultury i opracować plan jej rozwoju dzięki mądremu przywództwu liderów i zaangażowaniu pracowników!

Prelegenci

GOŚĆ SPECJALNY:

John van Etten

John van Etten jest dyrektorem austriackiego, niemieckiego i szwajcarskiego oddziału Human Synergistics International – wiodącej firmy badawczej specjalizującej się w tworzeniu narzędzi i strategii, które pozwalają liderom osiągać pełnię ich potencjału, zespołom – synergię, a organizacjom –
zrównoważony rozwój. W ciągu ostatnich 40 lat badania i symulacje biznesowe HSI zyskały międzynarodowe uznanie i sławę, pomagając milionom menedżerów w podnoszeniu jakości przywództwa w ich firmach. Van Etten jest cenionym ekspertem ds. rozwoju kultury organizacyjnej oraz prelegentem chętnie zapraszanym na najważniejsze wydarzenia poświęcone zarządzaniu kapitałem ludzkim.

SPOJRZENIE STRATEGICZNE:

dr Witold Jankowski

Redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska” oraz prezes ICAN Institute. Inicjator przełomowych dla polskiego biznesu spotkań ze światowymi autorytetami zarządzania sprzedażą, takimi jak Neil Rackham, Andy Zoltners, Jeffrey Gitomer czy Dave Kurlan. Współpracuje z najlepszymi ośrodkami badawczymi i szkoleniowymi (Imparta, CSO Insights, Objective Management Group i in.). Doświadczony wykładowca: w latach 1992-2000 wykładał w programach MBA w szkołach biznesu w Kanadzie; od tamtego czasu aż do dziś prowadzi programy rozwojowe dla top menedżerów w Polsce (Management™, Strategic Leadership Academy™). Jest twórcą linii programów zwiększania sprzedaży ICAN Total Selling™. Współpracował z wieloma firmami jako konsultant i trener (m.in. Goodyear Polska, SAP, Lyreco, Lotos, Hestia, Ciech SA, TPSA, Eurozet, GlaxoSmithKline, Kolporter, Grupa PSB, Węglokoks).

dr Maria Mycielska-Toth

Human Capital Practice Leader

Socjolog i doktor nauk ekonomicznych, autor szeregu artykułów na temat przywództwa, pracy naukowej dotyczącej wpływu przywództwa na klimat organizacyjny oraz dwóch podręczników akademickich. Wykładała na studiach MBA w Wyższej Szkole Zarządzania (The Polish Open University) oraz na Politechnice Śląskiej.

Od 2002 roku pomaga liderom i organizacjom jako konsultant, trener i coach indywidualny, korzystając również z własnego doświadczenia menedżerskiego w międzynarodowych korporacjach Xerox i Coca-Cola.

Prowadziła szkolenia i projekty rozwojowe w 15 krajach Europy i Azji. Nadzorowała również projekty badawcze związane z rozwojem przywództwa, osobistej skuteczności oraz budowaniem efektywnej kultury organizacyjnej na wszystkich szczeblach organizacji: od indywidualnych pracowników przez wpływ liderów aż po systemy i procesy.

Posiada wiele międzynarodowych certyfikatów oraz akredytacji trenerskich, konsultingowych i coachingowych w tym uprawnienia nadane przez Communispond i Human Synergistics International. Zajmuje się również analizą skuteczności sprzedaży z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych Objective Management Group.

Pracowała dla wielu uznanych firm, np. Deloitte, Empik, Crédit Agricole, Estée Lauder, Żywiec, Abbott, Orbis, Fujitsu, Philips, Colgate-Palmolive, Dell Computers, SAS Institute, Volvo Auto Polska. Kocha narty i piesze wycieczki.

Jacek Masłowski

trener, coach, psychoterapeuta

Wybitny ekspert łączący unikalne perspektywy praktyka biznesu i terapeuty. Uznany trener i coach sprzedaży. W swojej karierze przeszedł drogę od stanowiska przedstawiciela handlowego aż do dyrektora sprzedaży, pracując m.in. dla Perfetti Van Melle Polska, Krat Jacobs Suchard, Lisner i Carlsberg Polska. Przeszkolił około 6 000 osób na stanowiskach od młodszego przedstawiciela handlowego po prezesa zarządu.

Specjalizuje się w coachingu, szeroko pojętym kierowaniu zespołami, technikach sprzedaży oraz zarządzaniu rozwojem kompetencji. Prowadzi także szkolenia z zakresu rozwiązywania konfliktów, umiejętności interpersonalnych, asertywności, perswazji, inteligencji emocjonalnej, a także systemów ocen i rekrutacji.

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (mgr filozofii) oraz Laboratorium Psychoedukacji (trener grupowy). Studiował psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył szkołę trenerów i terapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Współzałożyciel i prezes Fundacji Masculinum. Autor poradników zawodowych oraz artykułów publikowanych na łamach „Gazety Wyborczej”. Współprowadzący audycje w TOK FM.

Program konferencji

09.00 – 09.30

Rejestracja i networking przy kawie

09.30 – 09.45

Rozpoczęcie konferencji

Adrianna Wardzała
„Harvard Business Review Polska”

09:45 – 11:15

Kultura organizacyjna: nowe zasady gry

 • 3 mechanizmy koordynacji zachowań w firmie: hierarchia, strategia, kultura
 • Płaskie struktury, elastyczne strategie konkurowania: nowe wyzwania dla firm
 • Rosnące znaczenie kultury organizacyjnej jako mechanizmu koordynacji
 • Kultura organizacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Wpływ kultury na wyniki finansowe firmy i jej ocenę w oczach klientów oraz potencjalnych pracowników
 • Silosy subkultur w ramach kultury organizacyjnej: co je spaja, a co dzieli?
 • Pracownicy nowej generacji: co ich wyróżnia i jaki jest ich wpływ na modelowanie kultury organizacyjnej?
 • Rola pracowników wiedzy w organizacji
 • 5 zadań lidera w kontekście kształtowania kultury

dr Witold Jankowski
ICAN Institute

11:15 – 11:30

Zapraszamy na kawę

11:30 – 12:30

Kultura organizacyjna: klucz do sukcesu firmy na zmieniających się rynkach (cz. I)

 • Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną… ale nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę! Jakie są konsekwencje nieświadomego wpływu liderów na pracę podwładnych?
 • Kultura organizacyjna a model biznesowy firmy: zależności, których nie możesz pominąć, szukając sposobów na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa
 • Jakie zachowania są w organizacji doceniane, a które odrzucane?
 • Jakie wartości wyznają Twoi pracownicy? Jak obecnie kształtuje się ich zaangażowanie?
 • Nie wyleczymy tego, czego nie zbadamy: znaczenie narzędzi diagnostycznych i mierników w zarządzaniu zmianą kultury organizacyjnej

John van Etten
gość specjalny

12:30 – 13:15

Zapraszamy na lunch

13:15 – 14:30

Kultura organizacyjna: klucz do sukcesu firmy na zmieniających się rynkach (cz. II)

 • Diagnoza kultury krok po kroku: punkt wyjścia do stworzenia mapy drogowej działań do wdrożenia >> Zobacz prawdziwe oblicze kultury swojej firmy: wykorzystanie modelu Circumplex w badaniu Organizational Culture Inventory
 • Zmian kulturowych nie da się zadekretować! Znaczenie przywództwa i efektywnej komunikacji
 • 7 najczęstszych błędów popełnianych w procesie przemian kultury organizacyjnej
 • Praktyczne ćwiczenie wg scenariusza prof. Edgara Scheina
 • Rekomendacje do wprowadzenia w pierwszych i kolejnych krokach po konferencji

John van Etten
gość specjalny

14:30 – 14:45

Zapraszamy na kawę

14:45 – 15:15

Diagnoza kultury organizacyjnej w praktyce

 • Po co firmie badanie kultury? 5 wyzwań, które skłoniły pewną firmę do przeprowadzenia diagnozy
 • 3 główne bariery, z którymi najprawdopodobniej i Ty będziesz musiał zmierzyć się, prowadząc podobne badanie w swojej firmie – jak pokonać przeszkody?
 • Narzędzia, próba badawcza, komunikacja towarzysząca badaniu
 • Podejście najwyższej kadry zarządzającej do diagnozy kultury organizacyjnej i płynących z niej wniosków
 • Podstawowe czynniki sukcesu w przemianie kultury przedsiębiorstwa

dr Maria Mycielska-Toth
ICAN Institute

Beata Janczur
Vice-President of the Management Board, Crédit Agricole Bank Polska SA

15:15 – 16:00

Psychopatologia kultury organizacyjnej

 • Kultura organizacyjna czy osobowość organizacji?
 • Co wspólnego ma psychoterapia z kulturą organizacyjną?
 • „Ryba psuje się od głowy” – jak osobowość liderów wpływa na kształtowanie się kultury organizacyjnej
 • Analiza najczęściej spotykanych typów osobowości liderów i ich potencjalnego wpływu na dysfunkcje kultury organizacyjnej

Jacek Masłowski
ICAN Institute

16:00 – 16:15

Zapraszamy na kawę

16:15 – 17:15

Warsztat dla uczestników Elite Leadership Program

John van Etten
gość specjalny

Cennik

Cena standardowa

4 614,00
zł netto

Cena dla nowych Klientów z prenumeratą Professional HBRP

3 950,53
zł netto

Cena dla Klientów ICAN i Prenumeratorów HB

2 999,00
zł netto

Partner Klubu Elite Leadership Program

Patroni medialni

Gwarancja korzyści HBRP

Jeśli po zakończeniu konferencji uznają Państwo, że omawiane techniki nie mają zastosowania w Państwa przypadku bądź mają Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące jakości prowadzenia konferencji lub towarzyszących jej materiałów, oferujemy całkowity zwrot kosztów uczestnictwa!

Dlatego z uczestnictwem w konferencji nie wiąże się żadne ryzyko, a tylko możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści w postaci praktycznych umiejętności oraz nowych rozwiązań w firmie.

dr Witold Jankowski
redaktor naczelny „Harvard Business Review Polska”